FörlossningsGruppen  
Hvitfeldtsplatsen 4, Göteborg (Engineering Partners lokaler)

 

              
 Frida Viibus Lundgren och Åsa Norén.
Vi är av ODIS diplomerade förlossningspedagoger och doulor. 
 

Vi erbjuder följande kurser:

-Förlossningsförberedelse

-Doulautbildning