Doula med mentor

En doula kan vara lugnet i stormen

Doula med mentor innebär att en erfaren doula är mentor till en nyutbildad doula. Alla förlossnings- och föräldraaförberedande samtal sker tillsammans med både mentorn och den nya doulan. Det är den nya doulan som har jour och kommer på förlossningen. Hon har hela tiden möjlighet att kontakta mentorn för råd och stöd. Även samtalet efter förlossningen sker med både doulan och mentorn.

 

För tillfället erbjuder vi Doula med mentor i Göteborg. Priset är 5500 kr. 


För mer information, för både doulor och blivande föräldrar, vänligen kontakta oss på info@forlossningsgruppen.se 

 

Hem